Naše nakladatelství se do kampaně zapojilo, protože si myslíme, že je třeba informovat veřejnost o daňovém zatížení knih, které je u nás jedno z nejvyšších v Evropě. O tom, že výše DPH ztěžuje přístup k informacím a vzdělání, což může v dlouhodobém výhledu vést k našemu zaostávání a odsouvání na civilizační periferii, myslím není pochyb. Rád bych ale připomněl i jeden okamžitý důsledek – odčerpávání finančních prostředků z oboru prostřednictvím vyšší DPH vede podle odhadu SČKN k zániku několika stovek pracovních míst. A to míst obsazených vysoce kvalifikovanými odborníky, jejichž vzdělání stálo naši společnost nemalé náklady a nejen ty měřitelné penězi. Opravdu si můžeme dovolit takovéto plýtvání?
Tomáš Reichel (nakladatelství Host)


S podporou kampaně jsme neváhali ani vteřinu, protože ji chápeme jako skutečně smysluplnou šanci, jak poukázat na fakt, že dochází k znesnadňování cesty k podstatným přínosům, které nám literatura poskytuje. Mezi ně patří nejen zábava, ale hlavně také vzdělání a rozvoj slovní zásoby, znalostí českého jazyka i kultury. To a mnoho dalšího se nám totiž díky knihám opravdu dostává, a tak by měly být komoditou, která je dostupná absolutně pro každého. Bohužel mnohdy je opak pravdou a vlivem DPH se ceny knih vyšplhávají až k cifrám, jež jsou pro čtenáře neúnosné. Byli bychom rádi, kdyby v příštím roce byla tato situace zcela jiná, proto se s potěšením zapojujeme do projektu KNIHY bez DPH.
Zdeněk Jaroš (Grada Publishing)


Je to jednoduché. Lidé, kteří čtou a investují do vzdělání, jsou dlouhodobě vzdělanější a sebevědomější. Chceme, aby takových lidí v naší zemi bylo co nejvíce, aby se minimalizovaly překážky, které jim brání v růstu. Jen vzdělaní lidé (a vzdělaný národ, chce se mi říct) dokážou čelit výzvám, které nás v budoucnu čekají.
Tomáš Baránek (Jan Melvil Publishing)


Dlouhodobě sledujeme aktivní přístup Svazu českých knihkupců a nakladatelů k problematice DPH u knih a také snahu o dosažení legislativní změny v této oblasti. Nyní je i nám poskytnuta příležitost vyjádřit svůj postoj a podpořit náš společný cíl. Současná vysoká sazba DPH u knih je zatěžující a může být rozhodným negativním faktorem při koupi tohoto druhu zboží. Zvyšovat vzdělanost a gramotnost národa, pečovat o všeobecný přehled a podporovat zájem občanů o literaturu by mělo být prioritou každého státu. Příkladem nám jdou některé členské státy EU, v nichž není výjimkou nulová sazba DPH. Dejme českým čtenářům možnost sebevzdělávání, poznání, inspirace, humoru či romantiky bez nadbytečné finanční zátěže! S touto myšlenkou a z tohoto důvodu jsme se rozhodli do kampaně zapojit a v rámci možností ji podpořit. Prosazení nižší sazby DPH či vytvoření zcela nové – výlučně určené pro knižní trh – bude dříve či později ku prospěchu každého z nás.
Jitka Kratochvílová (nakladatelství van Aspen)


Pro odlišné, nižší zdanění knih jsou dva vážné důvody: 1) Vyspělý národ se bez knih neobejde, česká knižní kultura by tedy měla být státem významně podporována, nikoliv likvidována vysokým zdaněním. 2) Z ekonomického pohledu se kniha jako zboží liší od všech ostatních komodit. České knihy nelze exportovat do ciziny ani importovat – kompenzovat toto ekonomicky nevýhodné omezení by měla právě nižší sazba daně.
Rudolf Červenka (nakladatelství Leda)


Kniha, její čtení či studium je jedním z pilířů evropské kultury čili vzdělanosti. Nechce-li Evropa zaniknout příliš brzo, musí dbát na to, aby i knihy byly dostupné všem, kteří o ně stojí. Kniha by se neměla stát luxusním zbožím. Kniha není zbožím jako každé jiné. Vše, co usnadňuje knize cestu ke čtenáři, oddaluje naši entropii.
Lubomír Filipec (Management Press)


Přistupovat ke knize jako k užitkovému spotřebnímu produktu znamená nevidět v ní poselství básníka, Ducha, Boha, zdroj radosti i poučení, ale rozemletý strom zapatlaný tiskařskou barvou. „Chudí budou stále, za každého krále,“ ale dobrá kniha povzbuzuje, zahřeje, učí nás soucitu. Tím, že ji učiníme nedostupnou, chudým nepomůžeme. Mějme knihy rádi, zpravodajská kanonáda je nenahradí.
Stanislav J. Juhaňák (Nakladatelství Triton)


Víme, jak důležitá je podpora četby u dětí – čtení knih pomáhá dětem vyjadřovat své emoce, učí je myslet, chápat souvislosti a zákonitosti světa, rozvíjí jejich fantazii, zvyšuje slovní zásobu, a tím vším ulehčuje učení ve škole, ale i orientaci v běžném životě později v dospělosti. Nakladatelství Amenius se proto obratem rozhodlo podpořit kampaň KNIHY bez DPH. Zvýšení DPH na knihy přineslo více negativního než pozitivního, a proto je dobře, že vznikla kampaň KNIHY bez DPH, která má za cíl trpělivě a věcně všem vysvětlovat, proč si knihy nižší DPH opravdu zaslouží.
Július Korec (nakladatelství Amenius)


Spisovatel a propagátor čtení Jim Trelease praví, že „národ, který málo čte, málo ví“. A jelikož patříme mezi vědění chtivé národy, myslíme si, že i v ČR si knihy zaslouží patřičnou pozornost a zacházení. Ne nadarmo je Česko v celosvětových statistikách ve čtení na předních příčkách. Kampaň jsme se rozhodli podpořit, protože literatura by měla být přístupná co nejširší vrstvě obyvatel.
Nakladatelství Metafora


Proč jsme přivítali kampaň KNIHY bez DPH? Význam literatury si neodváží zpochybnit asi nikdo. Domníváme se, že produkce knih si zaslouží odlišné zdanění než některé jiné komodity. A je dobré s tímto přesvědčením seznamovat veřejnost, přitáhnout její pozornost. Proto jsme podpořili tuto kampaň. – P. S.: Je otázkou, zda všichni nakladatelé v případě nižší DPH sníží ceny. A měli by vůbec? Výroba kvalitních knih opravdu není levná. A propos, nejde jen o tištěné knihy, změnit by se mělo i zdanění elektronických knih.
Nakladatelství P3K