„Kniha je důležitým pilířem naší kultury. Její minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Čím dostupnější knihy budou, tím větší je šance na vzdělání, výchovu, kritické myšlení – nutné atributy kulturnosti každé společnosti. Snížení DPH je na té dlouhé cestě jedním z potřebných kroků. Jsem rád, že mohu být tomuto procesu nápomocen.“
Daniel Herman (ministr kultury ČR)


„Žiji již 40 let ve Švédsku, ve společnosti, kterou lze bez nadsázky nazvat fungující. DPH je obecně velmi vysoká: 25 %. Existují ale výjimky: třeba na potraviny je DPH pouze 12 %. Na knihy, noviny, časopisy a jiné tiskoviny je DPH pouze 6 %! Prezident Zeman považuje skandinávský hospodářský a politický systém za vzor, který bychom měli následovat. Neměli by se naši politici poučit i v tomto ohledu a zavést podobnou sníženou DPH na tištěnou produkci i u nás? Jinak nám hrozí skutečné nebezpečí, že počítače a internet úplně vymýtí tištěnou produkci. A to by bylo velmi nebezpečné.“
František Janouch (český a švédský jaderný fyzik, autor populárních vědeckých děl, zakladatel a předseda Nadace Charty 77)


„Považuji za velice nerozumné, když v zemi, jejímž největším zdrojem by měla být kultura, platí diskriminační daně na nákup knih. Takzvaná daň z přidané hodnoty nás v případě knih o přístup k hodnotám okrádá. Za stejně pošetilé považuji, když v zemi, jejíž politici tak rádi hovoří o projektu vzdělanostní společnosti, byla uvalena likvidační daň právě na knihy, které byly, jsou a budou živým pramenem vzdělanosti.“
Jan Keller (sociolog, filozof, publicista a politik, vysokoškolský profesor)


„Knihy nejsou jen zboží, ale především duchovní hodnoty. Kdo čte, lépe rozumí světu. Kdo lépe rozumí světu, nechá se méně manipulovat. Že některé knihy také manipulují? Tak jich čtěte víc a srovnávejte. Je v zájmu CELÉ společnosti, aby se četlo co nejvíc. CELÉ společnosti se nesčíslněkrát vyplatí, když budou knihy co nejdostupnější.“
Martin C. Putna (literární historik, vysokoškolský profesor)


„Knihy nejsou řadovým zbožím – jsou zbožím, ale neobyčejným. Knihy jsou zboží výjimečné – a proto si zasluhují i výjimečné obchodní zacházení.“
Michal Viewegh (spisovatel a scenárista)


„S (ne)kulturností souvisí i výše DPH na knihy. Jsou země, například Německo, kde je DPH na knihy a chléb 7 %. Nejde jen o DPH, ale o koncepci. Peníze cirkulují v síti knihoven a literárních domů, které pak ve velkém nakupují knihy a pořádají čtení a obří literární festivaly pro tisíce čtenářů. Mají peníze na podporu čtení, na nákup knih. A vydavatelství na vydávání knih. Česká kulturní politika se podobala české zahraniční, ta byla také bez koncepce (ale tím nemám na mysli třeba ruskou „koncepci“ zahraniční politiky, která se drží představy, že území, která patřila Sovětskému svazu, patří Rusku stále, když ne dnes, tak jednou…). Pokud není literatura a kultura celkově potřebou některých lidí, proč nevnímají alespoň obecný fakt, že i „byznys“ a obchodní kontakty se navazují přes kulturní vztahy, přes kulturní společenství (na čemž je postaven kupříkladu celý New York). Proč tu nejsou vzdělání a kultura chápány jako něco, co utváří náš styl a jazyk a život. Převládá buditelská představa o tom, co je „kultura“ (hezky se obléci a jít v neděli večer do divadla). Ne, kultura a kulturnost a vkus jsou propojené nádoby, jsou vidět v každodenním chování, jednání, mluvě, respektu, slušnosti, mentalitě společenství a schopnosti druhému naslouchat. Číst znamená učit se přemýšlet a kriticky myslet a platí stará známá pravda, že pokud se společnost uzavře literatuře, v níž sídlí vážný a nepohodlný, o změnu usilující duch, pak se to rovná vyhlášení bankrotu. Max Brod se počátkem dvacátého století bál čtenáře jedné knihy. Já se začínám bát čtenáře žádné knihy.“
Radka Denemarková (spisovatelka a překladatelka)


„Snížení DPH u knih znamená zvýšení možností vzdělávání dětí i dospělých.“
Daniela Krolupperová (spisovatelka)


„Literatura je cenná a nenahraditelná věc – kniha poskytuje inspiraci, motivaci, umožňuje žít nepřeberné množství životů; je výborným společníkem, zábavou, poučením, prostředkem vzdělání. Zvýšené DPH je jak žába, která utěsňuje pramen, z něhož by mohla voda prýštit ke každému. Takhle jen sem tam ukápne – člověk s normálním příjmem si koupí o dvě tři knihy ročně méně, radši si něco nelegálně stáhne, nakladatelé sníží počet vydávaných titulů, knihovny zmenší počet akcí, festivaly pozvou méně autorů... stojí ten zanedbatelný nárůst příjmu do státní kasy za ochromení chodu literárního života? A jak je to s národem, kterému se kladou překážky na cestě ke vzdělání? Opravdu to chceme?"
Kateřina Tučková (spisovatelka)


„Když pominu jasné argumenty svědčící proti plátcovství DPH u knižní produkce, nemohu se nezamyslet i nad sémantickým obsahem výrazu DPH. Z něj vyplývá, že daň se platí kvůli přidané hodnotě. Tedy plátce jakousi hodnotu přidává, ne ji tvoří originálně. V případě knižní produkce jde však v naprosté míře o originální, původní, tvořivou hodnotu. A ta má být postihována nějakou daní?“
Jiří Srstka (ředitel agentury DILIA)


„Překladatel věnuje svůj čas i um interpretaci a adekvátnímu překladu originálu – a přeje si, aby se český text dostal k co největšímu množství čtenářů. Zrušení DPH na knihy k tomu bezesporu napomůže.“
Hana Linhartová (překladatelka, předsedkyně Obce překladatelů)


„Akci nadšeně podporuje a vítá i České centrum Mezinárodního P.E.N. klubu. Jako organizace, která sdružuje především tvůrce, vidíme budoucnost knihy vždy tím růžověji, čím blíže se DPH přiblíží nule. Ne nadarmo se v češtině často používá pro zavedení DPH sloveso ,uvalit‘. Toto slovo vyjadřuje marnost a beznaděj, leda by bylo obráceno naruby a šlo by to s tím od desíti k pěti.“
Jiří Dědeček (básník, textař, překladatel, spisovatel a písničkář, předseda Českého centra Mezinárodního P.E.N. klubu)


„Již v minulosti Ústav pro českou literaturu AV ČR upozorňoval na rizika, která zvýšení ceny knih přináší – od snižování počtu lidí, kteří knihy kupují, přes vyčlenění skupin čtenářů, pro něž se kniha stane méně dostupnou, až po důsledky, jež dopadnou nejen na nakladatele, ale i na spisovatele a překladatele. I nejnovější průzkumy čtenářství, které jsme podnikli ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, dokládají, že čtenáři pociťují zvyšující se cenu knih jako zásadní bariéru. V neposlední řadě lze říci, že výše DPH, která je u nás nad průměrem zemí Evropské unie, vypovídá nepříznivě o míře podpory knižní kultury v České republice. Z těchto důvodů kampaň SČKN vítáme a podporujeme.“
Pavel Janáček (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)


„Kampaň Svazu českých knihkupců a nakladatelů Knihy bez DPH velmi podporuji jako autorka, nakladatelka i ředitelka Podzimního knižního veletrhu. Čtení knih je prvním krokem ke vzdělání, a bez vzdělání v současném světě neobstojíme. Zrušení DPH na knihy je to nejmenší, co může vláda pro podporu kultury a vzdělání v naší zemi udělat.“
Markéta Hejkalová (nakladatelka, spisovatelka, překladatelka, ředitelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě)


„Vysoké DPH na knihy je ostudou našich zákonodárců a neprospívá české kultuře. Je třeba o tom mluvit a něco s tím dělat. Kampaň SČKN Knihy bez DPH je velice podnětná a konkrétní, věřím v její úspěch a brzké prosazení snížení DPH na knihy v České republice.“
Jan Těsnohlídek ml. (básník, spisovatel a nakladatel, laureát Ceny Jiřího Ortena 2010)


„V záplavě různých akcí na podporu všeho možného je kampaň Knihy bez DPH více než důležitá a potřebná. Svět okolo nás se neustále mění, ale role knihy zůstává stejná a neměnná. Její funkce, počínaje od duchovně materializační, přes kulturní, hodnotovou, poznávací, výchovnou či estetickou až po ekonomickou, jsou nezastupitelné. Kniha jako služebně nejstarší komunikační médium si zaslouží, aby byla dostupným a trvalým majetkem všech.“
Jan Halada (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, autor Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006 a dalších knih)


„DPH na knihy nepředstavuje pouze ekonomickou hodnotu. V jeho výši se odráží míra porozumění vlády a státu celospolečenskému významu četby knih a literatury, pochopení nutnosti širokého přístupu k sebevzdělávání formou podpory čtenářské gramotnosti. Výše DPH na knihy je výrazem kulturní vyspělosti dané země, vzdělanostního potenciálu její společnosti. Můžeme se považovat za jednu z nich?“
Dana Kalinová (ředitelka společnosti Svět knihy, s.r.o.)


„Není hloupé komplikovat kultuře a literatuře cestu daní z přidané hodnoty? Nevytváří snad právě kultura a knihy dostatečnou přidanou hodnotu, která národ dělá bohatším na mnoho dalších let dopředu?“
Lukáš Hejlík (herec, moderátor, autor projektu scénických čtení LiStOVáNí)


„Kniha na nás neječí, že rama je rodná sestra másla, neohrožuje nás útoky internetových pirátů, je to intimní médium sloužící nám ve vzácných chvílích klidu a usebrání, kdy jsme sami sebou. Navíc je krásná, nehyzdí interiér spoustou kabelů a k tomu, aby nás obohatila, nepotřebuje žádné jiné připojení než je náš cit a naše vnímavost. Rozhodně si zaslouží, aby byla na trhu zvýhodněna.“
Marta Davouze (spisovatelka, publicistka)


„Knihy patří k potravinám, nedají se řadit jinam; oboje ať podléhá co nejnižší dé pé há!“
Pavel Kohout (spisovatel a dramatik)


„Proč knihy bez DPH? Měli bychom o ně pečovat a citlivě je zpřístupňovat jako chráněné krajinné oblasti. Krkonoše, Šumavu, Český ráj, Českokrumlovsko a další. Nebo si myslíte, že náš jazyk přežije zásluhou internetové žurnalistiky, projevů politiků, právnicky nesrozumitelně formulovaných žalob, výmluv a lží těch, co zapírají nos mezi očima, nebo díky návodům k použití nejnovější elektroniky, kde jsou hlavními hrdiny tlačítka Delete, Shift a Volume?“
Miloš Kratochvíl (spisovatel a televizní scenárista)